Els projecte europeu Erasmus+ permet obrir una finestra al món i descobrir noves metodologies, diferents cultures europees i persones d’altres països que ens permetran tenir una visió més amplia i tolerant del món que ens envolta.

Aquests projectes permetran el desenvolupament, transferència i/o implementació de pràctiques innovadores en els dos centres, tot tenint una repercussió local, regional, nacional i europea, com ara:
▪ Difusió de pràctiques de referència
▪ Impuls de competències bàsiques, especialment, emprenedoria, llengües i TAC
▪ Implementació de pràctiques innovadores
▪ Increment de la formació inicial i contínua
▪ Prevenció de l’abandonament escolar
▪ Participació de grups desafavorits

És per aquest motiu que la nostra escola ha volgut participar en aquests tipus de projecte europeu. Actualment ens trobem implementant el projecte Erasmus KA229 ¨Verbal interaction¨amb l’escola sueca International XXX per tal d’implementar pràctiques innovadores a les etapes de primària i secundària i on l’objectiu clau és millorar l’expressió oral dels nostres alumnes en tots els àmbits de l’escola però especialment en llengua anglesa.


Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora